Add Me!Закрыть меню навигации

АДВОКАТ В БЪЛГАРИЯ

Добавь меня!Открытое Меню Категорий


АДВОКАТ ПО ТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ


АДВОКАТ ПО ТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ Не може да се отрече, че много транспортно произшествие с тежки последици би могло да не бъде с взаимно уважение шофьори и пешеходци. Но има и обективни причини, поради които не може да се избегне сблъсък, например, технически неизправности и лоша видимост на пътя. Трябва да […]

АДВОКАТ ОНЛАЙН ЧАТ БЕЗПЛАТНО


АДВОКАТ БЕЗПЛАТНО ОНЛАЙН ЧАТ Вие возразите – а от мен може да помогне някой адвокат по граждански дела, или казано по-просто – колко лично Ви са важни услугите на адвокат Столица в областта на гражданското право. Не ще отиде далеч за примери – Ви (не дай Боже) отива апартамент, Вие […]

АДВОКАТ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ БЕЗПЛАТНО


АДВОКАТ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ Е БЕЗПЛАТНА Тематично разнообразие при осъществяването на ОНЛАЙН услуги, АДВОКАТ, доста широко разпространени. Безплатен адвокат онлайн разглежда въпроси на арбитражния права, спорове в областта на строителството и недвижимите имоти, събиране на задължения, неустоек, признаване на правата на собственост върху обекта самовольного на строителството, въпросите на капиталово участие, […]

АДВОКАТ КОНСУЛТАНТ ОНЛАЙН


АДВОКАТ КОНСУЛТАНТ ОНЛАЙН Предимства на юридически консултации онлайн и по телефона, Всички предложени, обратившимся граждани, услуги и поддръжка, се извършва само висок клас адвокати и адвокати. Специалисти работят предполага строга анонимност и на поверителността на обстоятелствата по случая. Всеки обратившийся клиентът не трябва да се тревожим за по-нататъшно разпространение на […]

ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЖИЛИЩНИТЕ ВЪПРОСИ


ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЖИЛИЩНИ ВЪПРОСИ На сигурно агенция за недвижими имоти, където внимателно се отнасят към клиентите си, не ще се противопостави на привличане на трети лица адвокат към сложните въпроси. Ако вече сте извършили сделка с недвижими имоти по-рано, и в тази връзка имате някакви правни проблеми, помощ от […]

ПРАВНА ПОМОЩ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ


ПРАВНА ПОМОЩ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ Безплатна правна консултация може да помогне инвалиду само в случай, когато трябва да се изясни някои разпоредби на законодателството, предвидени в една или друга ситуация права и т.н., т.е. в случаите, когато не е необходима по-нататъшна работа на адвокат или съдебно разрешение на ситуацията. […]

ПРАВНА ПОМОЩ ТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ


ПРАВНА ПОМОЩ ТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ В днешно време степени и интензивно транспортно движение в големите градове и извън населени места в условия на неподходящо качество на пътната настилка почти всеки шофьор поне веднъж става участник транспортно произшествие – по своя вина или по комбинация от обстоятелства. Всеки инцидент – това не […]

ПРАВНА ПОМОЩ НА АДВОКАТ


ПРАВНА ПОМОЩ НА АДВОКАТ Трябва да се отбележи, че днес всеки човек има право на предоставяне на квалифицирана правна помощ от адвокат по наказателни дела, независимо от неговия статут в рамките на наказателния процес. Специалистите, които предоставят тези услуги, се наричат адвокати. При това не можем да кажем за това, […]

ПРАВНА ПОДКРЕПА


ПРАВНА ПОДКРЕПА Формат Кореспонденцията (дистанционно). За всеки един от 12 части трябва да видите видео (от 15 минути до един час), да прочетете глава от учебник и няколко допълнителни статии и решаване на един или няколко изпитвания. В курса са предвидени два задължителни творчески задачи във формата на есе с […]

ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ТРУДОВО ПРАВО


ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ТРУДОВО ПРАВО Получаване на консултации, работник ще съм сигурен, че работодателят се постъпва с него по-почтено, че той е застрахован от травми на производството, от безработицата и че ще се пенсионира в края на трудов път. Вашият работодател също консултации ще бъде от полза това, че бизнесът […]