СЪВЕТИ НА АДВОКАТ БЕЗПЛАТНО

СЪВЕТ НА АДВОКАТ БЕЗПЛАТНО Това се дължи на факта, че никой не иска да губи нито време, нито пари, които искат да получат в замяна професионална консултация. Но все по-рядко и по-рядко можете да срещнете опитни специалисти, които с готовност отговарят на въпроси на клиентите, без да се изисква за това плащане. Факт е, че понякога осигуряване на пълноценен правни консултации не само изисква изследване на целия списък на законови и подзаконови нормативни актове, но и на съдебната практика. А това изисква доста време, което може да се използва за оказване на помощ на други клиенти. Когато си струва да