Сделки с недвижими имоти

Сделка с недвижими имоти-това е процес, чрез който правото за единица имот (или място на недвижими имоти) се предават между две или повече страни, например в случай на превоз от едната страна-продавачът(Ите) и купувач(с). Това често може да бъде доста трудна поради сложността на правата на собственост са прехвърлени, сумата на парите, и решение на правителството. Конвенции и изисквания също се различават значително в различните страни и сред по-малките юридически лица (юрисдикции). За да се определи и, възможно, да се намалят тези разходи по сделката, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) решава този проблем с помощта на проучване, направено