регистрацията на собственост на определението за земя английски и примери Лудвиг

Тъй като аз се опитах Лудвиг се върна в 2017 година, аз постоянно го използвате и двете редактиране и превод