Какво е адвокат, какво правят адвокатите. Линк

Адвокат-това е човек, който получава образование в закона и са получили необходимата квалификация в правната практика. Адвокатите се изпълнява много задачи, включително и изготвяне на завещания договори, предоставяне на правни консултации и представителство на интересите на своите клиенти в съда. Има няколко вида адвокати, всеки от тях е специализирана в определена област на правото. Като правило, за да стане адвокат, той трябва да печели юридическо образование и да положи изпит за правоспособност. Националната асоциация за професионалисти правна кариера, обяснява, че поради все по-комплексния характер на правото и неговия растеж достигне във всяка сфера на живота, ролята на адвокат, се увеличава.