За парични дивиденти и изплащането на дивиденти

Парични дивиденти-това е на пари, изплатени на акционерите, като правило, от текущите приходи на корпорацията или на натрупаната печалба. Не всички компании изплащат дивиденти. Като правило, съветът на директорите определя, ако дивидент е желателно за дадено предприятие на базата на различни финансови и икономически фактори. Дивиденти обикновено се изплащат под формата на парични плащания на акционерите на месечна, тримесечна или годишна база. Всички дивиденти се облагат като доходи на получателя. Дивиденти обикновено се изплащат на акция. Ако сте собственик на 100 акции на корпорацията ABC, 100 акции, е основание за разпределяне на дивидент. Да Предположим, че ABC Corporation е закупен