ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ ОТ АДВОКАТПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ОТ АДВОКАТ

Тази форма на дейност на адвокатите е разпространена предимно в нашата страна.

Сред чуждестранните юридически фирми, като правило, не е чисто консултации

Тези услуги имат отдели на фирми, в които едновременно с консултативни има отделни съдебни звена. Консултантски съветва, представлява договорно, анализират правни аспекти на търговската дейност, докато съдебни представлява клиенти в съда, са отговорни за съдебна документация, осигуряване на доказателствена база и други подобни въпроси.

Правни съвети

Правни консултации давате професионални съвети за оптимално действие в конкретна ситуация и условия на съществуващата правото приложения.

Обикновено правни консултации са платени. Въпреки това, в някои случай ги предоставят безплатно, обозначаващ латинским понятието»про боно».

Такава практика има предпочитания за разпространение в САЩ и обединеното кралство

В Европа в по-малка степен. В Русия, въпреки че първият опит и се отнася до 1864 г, в днешно време се прилага от много ограничен.

В условията на съвременното развитие на Интернет достъп до консультационным предлага значително упростился. Това е свързано, както с възможност за сравнително прост лични запознанства с законодателната база и коментари по него, така и с факта, че все по-голям брой правни фирми предлага отговори на правни въпроси директно чрез интернет услуга