УСЛУГИ НА АДВОКАТ ОНЛАЙНУСЛУГИ НА АДВОКАТ ОНЛАЙН

Принцип на работа: клиентът услуги и изпълнител (реален адвокат), не са известни помежду си.

Съдебна регистрация: запазване на всички правни гаранции и отговорност.

Сигурност: специален канал за комуникация, лице за контакт: постоянен единственият професионален адвокат, пълен цикъл на работа.

География на клиента и мястото на предоставяне на услуги: без ограничения.

Във всички житейски ситуации или стопанската дейност на гражданите (юридически лица) може да се наложи оперативна или дългосрочна правна помощ.

Точно в такива случаи, ние предлагаме на тайната (анонимен) правна помощ от електронни консултации, до мащабни дългосрочни проекти.

Основната правна гаранция за качество на нашите услуги — предаване на възложителя оригинала на договора и на акта за предоставянето на правни услуги със свободните незаети данни на Клиента, които могат да бъдат попълнени лично от вас, без да се върнете в нашият адрес е на втория екземпляр на договора.

Допълнителна гаранция: заплащането на услугите се извършва единствено и само по банков път, в резултат на което, ние не ще знаем кой е заплатил, а Клиентът получава всички необходими платежни документи