УСЛУГИТЕ НА АДВОКАТ ЦЕНИТЕУСЛУГИТЕ НА АДВОКАТ ЦЕНИ

Под следобед заетостта адвокат се разбира време през едни календарни дни, когато адвокатът изпълнява конкретна поръчка на отговорното лице, независимо от действителната продължителност на работата му.

При предоставянето на адвокат, правна помощ в почивни и празнични дни, както и оказването на юридическа помощ, свързана с излизане адвокат в друго населено място, заплащане на труда се произвежда не по-малко отколкото в двоен размер.

При предоставянето на юридическа помощ, свързана с излизане адвокат в друго населено място, заплащане на транспортните и пътни разходи в този случай се определя от споразумението на страните, но не може да бъде по-малко от стойността на действителните разходи на адвокат