УСЛУГИТЕ НА АДВОКАТ СТОЙНОСТУСЛУГИТЕ НА АДВОКАТ ЦЕНА

От всички нюанси зависи цената на услугите на адвокат по наказателни дела. Цената на услугите на правозащитника във всеки конкретен случай се определя индивидуално.

При формиране на крайните цени за услуги се вземат предвид:

Член от Наказателния кодекс, която инкриминируют на клиента си.

Броят на привлечените специалисти (едно нещо, ако имате кражба; съвсем друго — ако е измама международно ниво с помощта на компютърна техника и с участието на повече от 20 лица).

Срок на предполагаемия наказание

Форма на предоставяне на услуги.

Срок за разследването на вашия случай

Място на извършване на престъплението и място на разглеждане на наказателно дело, и други критерии.

Сцената, на която сега се намира наказателно дело