УСЛУГИТЕ НА АДВОКАТ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛАУСЛУГИТЕ НА АДВОКАТ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Този въпрос е един от първите стои пред човека, столкнувшимся криминално преследованием.

Никакви фиксирани цени на услугите на адвокат, не съществува.

Във всеки конкретен случай стойността на услугите на адвоката се определя самостоятелно и зависи от много фактори: сложност на делото, брой обеми в действителност, етап на производство, процесуален статус на лицето, който говори за помощта, професионалното ниво на един адвокат и неговия опит.

Освен от фактори, които са посочени по-горе, ние винаги изхождаме от имуществените възможности на клиента

Едва ли стойността на услугите на адвоката ще бъде висока за един човек, не който има постоянен източник на доходи и т.н.

Крайната цена на нашите услуги се определя след разговори с Вас.

Хонорар на адвокат.

Определяне на реда за плащане на услугите на адвокат по наказателни дела във Вашия случай ще се определя индивидуално според Вашите интереси:

заплащане на адвокат за всяка фаза на процеса;

такса за адвокат за всяко съдебно заседание, въз основа на тяхното количество;

помесячная плащане;

смесен начин на плащане