УСЛУГИТЕ НА АДВОКАТ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАУСЛУГИТЕ НА АДВОКАТ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА,

Най-често срещаният профил на адвокат – граждански. От нея се приготвя на адвокатите за кораби, нотариата, адвокатуры за правни услуги на предприятията. Студентите, избрали публично право, ще могат в бъдеще да работят в апарати с държавни и обществени организации. Наказателния профил казва за себе си: в него се обучават бъдещите следователи. Имайте предвид, че изборът на някакъв профил, не означава, че е завършил университет не може да се ангажира в бъдеще и в други насоки.

Определено юридическо образование в различни университети се различават. Така, най-Висша школа по икономика подготвя адвокати с акцент в икономическата сфера, така че тяхната подготовка включва в себе си голям блок икономическо-правни дисциплини. В МГИМО набляга се на международното право, така че студентите штудируют история, международни отношения, международни икономически отношения, международното публично и частно право.