СОЦИАЛНО ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИСОЦИАЛНО ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ

Включва пенсии, обезщетения, съдържание и поддръжка, обучение, намиране на работа и др

Теоретично, механизъм за изпълнение на социалната политика, работи безупречно, на практика, пенсионери, хора с увреждания, незащитени категории от населението се занимават с неоснователни недоплатами, невъзможността плащания и други нарушения на техните права. Безплатни консултации и помощ на адвокатите по социални въпроси, Правни консултации по социални въпроси предполага решение на посочените по-горе задачи в полза на клиента. Въпроси за социалната защита на населението на страниците на нашия портал най-често звучат в формат»Имам ли право.

Какво да направя, ако бъде отказано

Където и да се оплакват.». На горещата линия на портала адвокати отговарят на тях, и на всеки потребител на услугата има възможност не само да се запознаят с готови решения на проблеми, както и да получите безплатно индивидуален съвет по телефона или наемателят проблема си онлайн чрез уеб формуляр