САЙТ ЗА БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩСАЙТ ЗА БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

бедни (душ доход под нивото на екзистенц-минимума, определен в региона);

инвалиди I и II група;

възрастните хора и хората с увреждания, живеещи в стационарни заведения за социално обслужване;

деца с увреждания, деца-сираци, деца, преодолени, както и на техните представители, ако те се обръщат за предоставяне на безплатна правна помощ по въпроси, свързани с осигуряване и защита на правата и законните интереси на тези деца;

лица, които искат да се вземе на възпитание в семейството си дете, останало без родителски грижи, ако те се обръщат за предоставяне на безплатна правна помощ по въпроси, свързани с устройството на дете за отглеждане в семейството;

усыновителям, ако те се обръщат за предоставяне на безплатна правна помощ по въпроси, свързани с осигуряване и защита на правата и законните интереси на осиновени деца;

непълнолетни, съдържащи се в институциите на системата за превенция на липса на грижи и младежката престъпност, отбывающим наказание в местата за лишаване от свобода, както и на техните представители, ако те се обръщат за предоставяне на безплатна правна помощ по въпроси, свързани с осигуряване и защита на правата и законните интереси на тези малолетни и непълнолетни;

гражданите, страдащи от психични разстройства, при предоставянето им психиатрична помощ, граждани, признат от съда некомпетентни, а също така и на законните им представители, ако те се обръщат за предоставяне на безплатна правна помощ по въпроси, свързани с осигуряване и защита на правата и законните интереси на тези граждани;

гражданите, получили в резултат на аварийна ситуация навреди на здравето, лишившимся жилищни помещения, отменя изцяло или частично на друг имот, отменя документи; съпрузи, родители, децата на загинали в резултат на аварийна ситуация и лица, находившимся за тяхната издръжка;

граждани, са представители на коренното, живеещи в традиционните места за настаняване и традиционните дейности на коренното Красноярск, пазещи традиционен начин на живот, стопанисване и занаяти;

членовете на семействата на военен персонал, персонал на органи на вътрешните работи, на персонала по изпълнение на наказание, служители на войските на националната гвардия, на мъртвите (на мъртвите) при изпълнение на задълженията на военна служба (дежурен)