ПРАВО НА АДВОКАТПРАВА НА АДВОКАТ

Адвокат — специалист в производството на права. Той знае законите и правните норми, могат да ги използват и да е в състояние да ги учи на основите на други. Той е експерт в областта на правото, който може да заеме всякаква правна позиция, от адвокат, преди да се прецени. За това трябва да получават висше юридическо образование.

Генезисът на тази индустрия на знанието се е случило в Древен Рим. Именно тук се появяват първите представители на правни норми — патрони. До тях за разрешаване на спорове и съдебна дейност са били понятие косвен и лежи на раменете на жреците.

С появата на патрони правни познания са се развили бързо

Първо, правото за вземане на решения лежеше на раменете императори, крале — държавни глави.

Тази индустрия се развива, да се появи както на защитниците, така и саркози.

Зарождались съдилища и съдебни системи

С течение на времето право се превръща в широка индустрия. В основата на закони се превърна в религия, точно това-заповеди от библията са първите закони. Те са правила, които човечеството трябва да се развива и до днес. Развитие на правото достигне бавно, до въвеждането на закони от цар Петър Първи. Именно той е дал начало на развитието на правната сфера на нашата държава.

След това е опит за революция

Именно след него сме получили правно устройство, близко до съвременното. В днешно време право — широка производството на знания и възможности. Тя включва цялата съдебна система, знания за законите и правните норми и начини на контрол на тяхната ясна изпълнение както от частни лица, така и на организирани структури