ПРАВНИ УСЛУГИПРАВНИ УСЛУГИ

Понятието правни услуги

В официални документи и в практическата дейност на понятието «юридически услуги» и «правни услуги», се считат за равнозначными. Въпреки това в литературата е изразено мнение за това, че под правни услуги следва да се разбира задължения, произтичащи от договори за поръчки, комисията, агентирования, доверително управление на имоти и търговски концесия (франчайзинг), характеристика, която е участието на посредник, представител, агент, комисионер, попечител и други подобни, които се възлагат или от чуждо име, или от свое име, но за чужди интереси.

Въз основа на това услугите, предоставяни от професионални юристи, трябва да се нарича не физически, а юридически, и, изглежда, точно такава цел се спазва Върховният Съд, когато е давал обяснение за някои характеристики на предоставяне на услуги, които имат правен характер