ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО СЕМЕЙНО ПРАВОПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО СЕМЕЙНО ПРАВО

Ето един малък списък от въпроси, на семейното право, с които се обръщат към нас:

Как се разведе ако съпруг не дава развод

Кое имот се счита за съвместно нажитым

Как да се разделя имуществото, ако то е оформено, на един от съпрузите

Може ли да претендира за наследството (дар) доставшее съпруга в брака

В кой град може да сключи брак, а в какво се разведе

Как може да се лиши от наследство усыновленного дете

Съпруг(съпруга), че иска да състави брачния договор мога ли да откаже

Списък далеч не е пълен, въпроси могат да бъдат хиляди. Отделно заслужава да се споменава темата за разделяне на имущество. Не си струва да се разчита на съвети от приятели и телевизионни предавания, в живота всичко е различно. Нашите квалифицирани адвокати и юристи ще могат да дадат компетентен съвет по семейно право, за да разберете своите права и възможности в решението дори и на най-трудните и заплетени ситуации.