ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ

Ето вече почти сто години, като това, което се нарича наркотици, се превърна в глобална правна проблем. Явление социално, здравно, културно, се превърна в обект на законодателни, политически, съдебни и адвокатски неприятности.

С наркотиците като правна проблем хората работят в различни ситуации. Когато се лекуват с тях, или потискат болката.

Когато забавно

Когато страдат от зависимости. Или сострадают страданията на своите близки, подсевших на иглата. Когато получават помощ в клиниката. Или изобразяват листата на конопа в платках.

А също и когато ги проверяват, лежеше на пода в нощен клуб, насочва за освидетелстване, изваждат от джоба си подброшенный пакет с бял прах, засаждат, съдия, отказва лечение, отнемане на родителски права, е изхвърлен от работа.

Хората виждат закон или беззаконие. Стават жертва на недоброкачественных закони или ги изкривено прилагане.

Този сайт е замислен като онлайн ал правозащитной помощ. Нашата задача е да дават съвети, да се научи иновации защита подскаже правилният ход е да ви покажа, как може да работи един закон, оценка на перспективите. Ние защитаваме права, свободи и законни интереси на всеки човек, като се ръководи от Конституцията, принципи и норми на международното право