ПРАВНА ПОМОЩПРАВНА ПОМОЩ

В основата на тази система са на двустранни и многостранни споразумения, уреждащи въпросите на защита на субектите на правото, определяне на компетентността на съдебните органи за разглеждане на спорове различни категории и приложими правни системи, в съответствие с процеса на правата на чужденци, апатридов и бипатридов; подобни споразумения се регулира и реда за признаване на реалността на разнообразни документи (сертификати, дипломи и др), за изпълнение на съдебни поръчки, решения по спорове, изпращане на документи, издаване на престъпници (экстрадиция) и т.н.

е страна по редица многостранни и двустранни споразумения