ПРАВНА ПОДКРЕПАПРАВНА ПОДКРЕПА

Формат

Кореспонденцията (дистанционно). За всеки един от 12 части трябва да видите видео (от 15 минути до един час), да прочетете глава от учебник и няколко допълнителни статии и решаване на един или няколко изпитвания. В курса са предвидени два задължителни творчески задачи във формата на есе с кръстосана проверка.

Изисквания

Разбира се, че не изисква специални знания и специално проектиран за не-юристи: техничари, икономисти, предприемачи и всички, които искат да отворят собствен бизнес.