ПРАВНА ПОДКРЕПАПРАВНА ПОДКРЕПА

Ние ще ви разкажа, какви са законите и как се регулира бизнес, в каква форма са създадени на компанията и как те работят (сключва сделки, наемат персонал, да плащат данъци). Курс обединени в две части: от една страна, разгледани стандартни правни въпроси на всеки предприемач (не е задължително интернет услуги); от друга страна, са предвидени раздели, посветени именно новаторам (рискови сделки, интелектуална собственост).

Формат

Кореспонденцията (дистанционно).

За всеки един от 12 части трябва да видите видео (от 15 минути до един час), да прочетете глава от учебник и няколко допълнителни статии и решаване на един или няколко изпитвания

В курса са предвидени два задължителни творчески задачи във формата на есе с кръстосана проверка.

Изисквания

Разбира се, че не изисква специални знания и специално проектиран за не-юристи: техничари, икономисти, предприемачи и всички, които искат да отворят собствен бизнес