ПОМОЩ НА СЕМЕЙНИЯ АДВОКАТПОМОЩ ЗА СЕМЕЙНИЯ АДВОКАТ

Основният правен акт, който регулира семейни въпроси, е Семеен Кодекс. Именно той е основният закон, на който разчитат на адвокати и юристи при изправяне на крака на интересите на клиента.

Семеен адвокат или юрист е необходима при възникване на следните видове семейни спорове:

произлизащи от брачно-семейните отношения на съпрузите;

произтичащи от правоотношения «съпрузите-деца»;

други семейни спорове.