Всички Адвокати в света! Юридическо кафе с адвокати онлайн.


ПОЗЕМЛЕН АДВОКАТ


свързани с границите на парцела

ПОЗЕМЛЕН АДВОКАТ Компанията предлага помощ на адвокат на земните въпроси в следните области: Съдебно представителство на земните спорове Основната насока в нашата работа е поддържане на дела на земята в съдилищата на всички нива. През годините нашите адвокати са натрупали съдебен опитдостатъчен за положително разрешаване на повечето земни въпроси Ние сме ангажирани в следните земя спори: ➡ признаване и възстановяване правото на собственост върху земя; ➡ решение на спор за собственост на земята; ➡ обжалване на откази за регистрация на собствеността върху земята; ➡ решение на спорове. спорове със съседи; ➡ оспорването на действие (бездействий) органи на властта по отношение на парцели. Пълно управление на делата в съда включва неограничен брой консултации. изготвяне на необходимия брой документи (от иск до надзорните оплаквания) и участва във всички съдебни заседания по делото.