ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ С АДВОКАТОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ С АДВОКАТ

Че всъщност аз искам да се консултираме с адвокат?

Ще мога ли кратко и ясно да опиша проблема на себе си?

Какви отговори очаквам?

Дали искам да чуя потвърждение на това, че очевидно ми е известно? Може аз само искам да получи потвърждение за моята правота?

Готов ли съм да приеме становището на адвокат, не совпадающее с моето лично мнение?

Какво ще правя, ако отговорът на адвокат не съвпада с моят поглед върху проблема?

От самия клиент, обърнал се за помощ към «адвокат на онлайн», зависи до голяма степен онази полза, която той ще получи от консултации.