Нова процедура за регистрация на правото на собственост ще съживи пазара на недвижими имоти"Тейлър и партньори адвокатска кантора