На СТО в областта на интелектуалната собственост (трипс) — какви са правата на интелектуална собственостПрава на авторите на литературни и художествени произведения (например, книги и други произведения, музикални произведения, картини, скулптури, компютърни програми и филми) са със защитени авторски права, за срок не по-малко от 50 години след смъртта на автора. Също така са защитени от авторски права и съседни (понякога се нарича»съседни») право-това е правото на изпълнители (например, актьори, певци и музиканти), продуцентите на звукозаписи (аудио записи) и радио-и телевизионни организации.

Докато основните социални задачи по защита на правата върху интелектуалната собственост, както е посочено по-горе, трябва също да се отбележи, че е изключителен данните права като цяло, с оглед на редица ограничения и изключения, насочени към корекция на баланса, който трябва да бъде намерен между законните интереси на притежателите на права и потребители.

Световната търговска организация (СТО) се занимава с глобални правилата за търговия между държавите

Неговата основна функция е да гарантират, че търговията протича така гладко, предвидимо и свободно, колкото е възможно.

Повече