НАКАЗАТЕЛЕН АДВОКАТНАКАЗАТЕЛЕН АДВОКАТ

Опитен адвокат ще окаже реална помощ, тъй като в резултат на психологически стрес, предизвикани от задържане и предявяване на обвинение, както и поради правната некомпетентност на тези лица не могат самостоятелно да отстояват своите процесуални права, особено ако са в ареста.

Нашето адвокатско бюро по наказателни дела — това е група от адвокати, обединени в рамките на една професионална сфера — наказателно право, и която е структурно подразделение на столичния обединена адвокатска колегия. Едно от основните предимства на бюрото, работещи по наказателни дела, – това е екип от опитни специалисти, които работят по определен профил, като награди адвокатско на общността. Добър защитник, подбран по профил на делото (на конкретна статия), ще има на ответника по-голяма защита.