КОМПАНИЯТА ПРАВНА ПОМОЩКОМПАНИЯТА ПРАВНА ПОМОЩ

Ние формира екип от професионални юристи и адвокати, които всеки ден защитават интересите на нашите Клиенти и защита на техните права.

Граждани (физически лица) ние ви предлагаме правна помощ в никакъв цялост — от прост консултации до пълното решаване на правни проблеми, без участие в процеса на Клиента.

Организации (юридически лица), които предлагаме, като решение за директно възникнали правни проблеми, така и на корпоративно обслужване, включващо в себе си всички възможни правни услуги в пълен размер.

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Всички наши служители — квалифицирани специалисти с висше юридическо образование и опит в различни организации в правния сектор (съдилищата, прокуратурата, органите на вътрешните работи), които непрекъснато повишават своята квалификация, не само да работим по решение на проблемите на своите Клиенти, но и като участват в професионални правни форуми и конференции.

ЧЕСТНОСТ И ПОЧТЕНОСТ

Много правни организации приели за правило практиката на изнудване на пари от своите клиенти, всеки път, създавайки за тях въображаеми проблеми, които изискват допълнително плащане, освен снасят срокове разрешение на наличната правни проблеми.

Предоставяни от нас правни услуги, които не изискват от Вас неоправдани разходи.

Решение на проблема се извършва в строго съответствие с договора за предоставяне на правни услуги

Отчет за произведена работа се предоставя при поискване.

НАДЕЖДНОСТ И ВНЯТНОСТЬ

Главен принцип на нашата работа -«работа в действителност, нищо повече», тоест, при получаване на правна консултация първо ще научите, може ли да реши проблема и, ако е възможно, ще получите ясни препоръки и алгоритъм на действия за решаване на въпроса Си.

При сключване на договор за предоставяне на правни услуги нашият адвокат е просто и ясно Ви ще обясни на какво точно се прави, в какви срокове и до какъв резултат ще доведе всичко на договорените действия