Закон издръжка - закон издръжка - законът за съдържанието - неговото наименование