Граждански права и отговорностиГражданство-това е общата нишка, която свързва всички американци. Ние сме една нация е свързано не за раса или религия, а за общите ценности на свободата и равенството. През цялата ни история, Съединените Щати приветстваха начинаещи от цял свят. Принос на имигрантите помогна форма и да се определи страната, която познаваме днес. Повече от 200 години след основаването, натурализирани граждани все още са важна част от демокрацията ни. Става гражданин на САЩ, Вие също ще имат право на глас в това как нашата страна се регулира.

Гражданство дава много предимства и не по-малко важни задачи. Прилагането, да демонстрира своя ангажимент към тази държава и нашата форма на правителство. По-долу ще намерите няколко права и задължения, че всички граждани трябва да проявяват и уважение. Някои от тези задължения са правно задължителни за всеки гражданин, но всички те са много важни за да се гарантира, че Америка е свободна и просперираща нация