БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩПРАВО НА БЕЗПЛАТНА ПОМОЩ

При предоставяне на безплатна правна помощ трябва да се основава на тези принципи, като обективност, безпристрастност, бързина, равенство на достъпа на гражданите до получаване на помощ и осигуряване на неприкосновеността на личния живот при нейното предоставяне.

Участниците в системата за безплатна правна помощ са органи на изпълнителната власт и подведомственные им институции, органи на изпълнителната власт лица, държавно юридическо бюро, адвокати и нотариуси