Add Me!Закрыть меню навигации
Добавь меня!Открытое Меню Категорий

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛТАЦИЯ ОТ АДВОКАТ

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛТАЦИЯ ОТ АДВОКАТ

ДА ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛТАЦИЯ С АДВОКАТ Цената на консултация в нашия офис – от €150. Тази цена за предоставяне на правна помощ не надвишава средната на пазара на правни услуги. В случай сключите с нас договор за поддържане на дела, правни консултации се провеждат безплатно. Правни консултации се заплаща по цени, […]

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛТАЦИЯ ОТ АДВОКАТ

ДА ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛТАЦИЯ ОТ АДВОКАТ Тъй като в залата на заседанието може да се сблъскате с неприятни «изненади» втора ръка и в резултат на това губи нещо. Такива знания има адвокат по алиментам, който отдавна и успешно работят в тази сфера. Ако ви трябваха услугите на специалист — погледнете в […]