Add Me!Закрыть меню навигации
Добавь меня!Открытое Меню Категорий

БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

ПРАВО НА БЕЗПЛАТНА ПОМОЩ При предоставяне на безплатна правна помощ трябва да се основава на тези принципи, като обективност, безпристрастност, бързина, равенство на достъпа на гражданите до получаване на помощ и осигуряване на неприкосновеността на личния живот при нейното предоставяне. Участниците в системата за безплатна правна помощ са органи на […]

БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ Социална Правна Кантора предлага безплатни правни консултации и решаване на правни въпроси : спори с банките – проблемни кредити, заплахи колектори, проблеми с даването на депозит, глоби и санкции; засегнати от корупция, незаконни действия на длъжностни лица, правоохранителей, длъжностни лица; трудово право – незаконно уволнение, трудови спорове; […]

БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ Благодарение на факта, че на нашия сайт функционира услугата «безплатна правна помощ», ние можем да се посъветва за много повече хора, които се нуждаят от помощ. Не всеки човек може да дойде до нас в приемната, докато безплатна онлайн правни консултации изисква само изпращането на заявка по […]