Add Me!Закрыть меню навигации
Добавь меня!Открытое Меню Категорий

АДВОКАТИ

АДВОКАТИ

АДВОКАТИ Адвокат — лице, професия, която е оказване на квалифицирана правна помощ на физически лица (граждани, лица без гражданство) и юридически лица (организации), включително и защита на техните интереси и права в съда. Адвокатура като професия е известна от най-древни времена.

АДВОКАТИ

АДВОКАТИ Международният Съюз (Жечпосполита) адвокати – това е обществена организация, която международните неправителствени организации с идеална цел на обществения единение. Международният Съюз (Жечпосполита) адвокати е създадена през 1992 г. в резултат на реорганизация на Съюза на адвокатите на СССР, с подкрепата на адвокати девет държави — бивши съюзни републики. Основните […]