Add Me!Закрыть меню навигации
Добавь меня!Открытое Меню Категорий

ПРАВНА ПОДКРЕПАПРАВНА ПОДКРЕПА

Формат

Кореспонденцията (дистанционно). За всеки един от 12 части трябва да видите видео (от 15 минути до един час), да прочетете глава от учебник и няколко допълнителни статии и решаване на един или няколко изпитвания. В курса са предвидени два задължителни творчески задачи във формата на есе с кръстосана проверка.

Изисквания

Разбира се, че не изисква специални знания и специално проектиран за не-юристи: техничари, икономисти, предприемачи и всички, които искат да отворят собствен бизнес.